top of page

IAKM Danmark

IAKM Danmark blev stiftet i februar 2013, som en afdeling af IAKM International. 


IAKM Danmark er en forening for alle, som ønsker at bidrage til muligheder for et samfund med lige adgang til kommunikation, sprog og sprogtræning.

 

Foreningen kæmper for alle menneskers ret til at lære, udvikle og anvende sprog, uanset diagnose, alder og forudsætninger. Vi udvikler vores sprog gennem hele livet og de forhindringer, der måtte være eller måtte komme, skal reduceres bedst muligt.

Diagnosen er ikke vigtig i vores forening, men det er mennesket...!

 

Alle har ret til at være en del af vores demokratiske samfund og have et godt liv med gensidig respekt. Sproget giver os mulighed for at formidle viden, kundskaber, følelser og synspunkter samt er med til at skabe vores identitet og give os et tilhørsforhold.

Foreningen arbejder for familiecentrering, i det vi oplever, at sproget udvikles i hverdagen mellem dem, der udgør det sociale netværk. De har en fortid, nutid og fremtid sammen.

Foreningen har fokus på; rettigheder, fællesskab, uddannelse, tilgængelighed, empowerment, netværk, motivation, kommunikative afvigelser, sprog, sproglige udfordringer, sprogtræning og total kommunikation (herunder tegn til tale samt alternativ og supplerende kommunikation/ASK). 

 

Foreningen arbejder for tilgængelighed af Karlstadmodellen, som en dynamisk tankemodel om sprog og sprogudvikling.

 

Modellen er baseret på et humanistisk menneskesyn og fem pædagogiske principper for læring. Metoderne er udviklet med baggrund i teori om sprogudvikling og barnets normale udvikling. Materialerne/øvelserne er praktiske forslag, som kan tilpasses det enkelte menneske. 

Bestyrelsen 2022-23 består af:

 

  • Lisa Aalbæk (Formand)

  • Lise-Lott Therkildsen

  • Mette Sørensen (Kasserer)

  • Ellen Bjerre Jensen

  • Nina Hagemann Fich

  • Linda Ravn Sørensen

  • Mette Henriksen (Suppleant)

  • Mette Grønbek Hansen (Suppleant)

Arbejdsgrupper:

 

I foreningen har vi forskellige tilbud og projekter, som vi er i gang med;

* Uddannelse, herunder sommerskole, vejlederuddannelse, kursus i Karlstadmodellen

* Tilgængelighed,  sommerskole,  samarbejde med Matcen, udvikling af bøger med tegnstøtte, ordkort mm.

* Rettigheder, herunder sommerskole, møder med Socialstyrelsen, høringssvar, deltagelse i kursus

* Konference, planlægning og deltagelse i den årlige Nordiske konference

 

Vi kan altid bruge flere friske frivillige kræfter, så har du lyst til at give en hånd med, kan du kontakte foreningen.

Vedtægter

Vores forening vil gerne tilbyde et forum for erfarings- udveksling og videndeling. Vi ønsker at formidle viden om foreningen og Karlstadmodellen - kig på vores Facebookgruppe og læs mere her på foreningens hjemmeside...

Vedtægter!

IAKM international

IAKM Danmark er en dansk afdeling af IAKM International. Vi fungerer som en selvstændig forening med egen bestyrelse og økonomi.

 

Medlemmer af IAKM Danmark er automatisk medlemmer af IAKM international. 

www.iakm.org

bottom of page