top of page

Sommerskole med Karlstadmodellen

Sommerskole_2024.jpg
Sommerskole - hvad er det?

 

Sommerskolen med Karlstadmodellen er et tilbud til forældre, personale og andre i barnets netværk, som sammen ønsker at lære om netværk, pædagogik og sprogudvikling. Modellen er diagnose neutral og alle børn kan med fordel anvende den. Sommerskolen bygges op over et dagsskema med foredrag om dagens sproglige tema, individuel vejledning samt forskellige sproglige, pædagogiske og sociale aktiviteter, der alle har til formål at styrke alle de deltagende på sommerskolen. Sommerskolen er et tilbud, som primært drives af frivillige og de deltagende familiers engagement og solidaritet.

 

 

Sommerskolens mål for den voksne

At hver deltagende voksne får en indsigt og viden om Karlstadmodellen under mottoet: ”Kundskab giver frihed til at vælge”. Den voksne får mulighed for at møde andre familier med samme udfordringer og skabe sociale fællesskaber og netværk. Viden udvikles ved foredrag, vejledning og de øvrige aktiviteter på sommerskolen.

Sommerskolens mål for barnet

Ud fra barnets aktuelle niveau og med udgangspunkt i Karlstadmodellens metoder og pædagogik udarbejdes en individuel handleplan for sprogtræningen. Handleplanen vil indeholde mål, metodik og valg af materialer. Metodikken omhandler ideer til hvordan man kan sprogtræne sammen med barnet i hverdagen og hvilke strategier man kan anvende for at skabe udviklende kommunikation og tegn til tale miljøer. I de sociale aktiviteter kan barnet lege og have det sjovt i samværet med andre børn og familier.

 

Individuelle vejledninger
Fokusbarnet og dets netværk deltager alle dage i individuel vejledning efter et fastlagt skema. I fællesskab finder netværket og vejlederen frem til barnets sproglige udviklingsniveau og i fællesskab aftales øvelser og materialer for barnet og netværket. Under vejledningen får netværket ideer til at gøre sproget mere konkret ved at tænke alle barnets sanser med ind i sprogtræningen. Planen udarbejdes af hver familie i samarbejde med det deltagende netværk og deres vejleder på sommerskolen.
Sommerskole_2024.jpg
Har du lyst til at vide mere?

 

Hvis du har lyst til at vide mere om sommerskolen med Karlstadmodellen,

så læs invitationen til sommerskolen 2024.  Tildeling af pladser sker efter først-til-mølle princippet, så vent ikke for længe med at tilmelde jer, hvis I gerne vil med på dette års sommerskole. Vi glæder os til at tilbringe en god og lærerig uge i selskab med jer. 

Du finder en lille inspirationsvideo her!

Sommerskole galleri
bottom of page