Bliv medlem af IAKM Danmark


Som medlem af foreningen støtter du foreningens arbejde med at skabe tilbud og muligheder for at alle, som ønsker at arbejde med Karlstadmodellens værdier. 

 

​Vi tilbyder vores medlemmer spændende faglige foredrag, videndeling, konferencer, studiegrupper, links, artikler, adgang til forsknings – og udviklingsarbejde samt andre relevante aktiviteter.Indmeldelse

Kontingentet indbetales hos Spar Nord

Regnr.: 9077 Kontonr.:  458-05-94382.

 

Eller MobilePay 52401- Husk at skrive navn på din indbetaling.

 

Send derefter en e-mail til; iakm-dk@hotmail.com (med navn, adresse, telefon, e-mail og dato for din indbetaling).

Kontingent opkræves forud for hvert regnskabsår. OBS! Du er med dit medlemskab BÅDE medlem af den internationale forening og den danske IAKM-DK.

 

Vores forening IAKM-DK er udelukkende drevet af frivillige. Vi takker derfor for din støtte! 

 

 

Indmeldelse

Kontingent 2021

PERSONMEDLEMSSKAB

KR. 250,-

Personen skal være over 18 år for at være stemmeberettiget.

 

FAMILIEMEDLEMSSKAB

KR. 350,-

Det betyder, at der pr. adresse er de på adressen boende stemmeberettigede, der overholder den i vedtægternes § 4 stk. 3 vedtagne bestemmelse.

 

INTERESSEMEDLEMSSKAB

KR. 3.500,-

Dette medlemsskab er for institutioner o.lign.

Ansatte er ikke stemmeberettigede.